KOMPANZASYON NEDİR ? KOMPANZASYON NE İŞE YARAR ?

Elektrik ile ilgili bir terim olan kompanzasyon elektrik hatlarının gereksiz yüklenmemeleri için yapılan, elektrik tesisatlarında olması gerekli bir tür sistemi dengelemek için yapılan uygulamaların tümüne verilen bir addır.

Sanayi tesisleri, yüksek devrede akımın gerilimden geride olması, yani endüktif ya da akımın gerilimden ileride olması, yani kapasitif yüklere sahip işletmelerde istenmeyen reaktif akımlardan doğan kayıplardan kurtulmak için oluşturulmuş sisteme kompanzasyon denir.

KOMPANZASYON SİSTEMİNİN FAYDALARI HAKKINDA

Kompanzasyon sisteminin faydaları; elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalı olan kompanzasyon güç kat sayısının düzeltilmesini sağlar. Bu nedenle kompanzasyon büyük ve küçük ölçekli işletmelerde, işletme sahipleri tarafından yapılması zarurî bir hale getirilmiştir.
KOMPANZASYONUN ÜRETİCİYE FAYDALARI NELERDİR?

-Kompanzasyon sayesinde ileticiler çok daha az akım taşıyacağından ince şebeke seçilir.
-Kompanzasyon sayesinde izomorf koşullardaki iletim hattından daha fazla etken enerji iletileceğinden üretim, iletim ve dağıtma tesislerinde kapasite ve verimliliği yükselir.
-Kompanzasyon sayesinde enerji bileşkelerinin istihsal ve satım maliyetlerini azalır.
-Kompanzasyon sayesinde üreteç ve dönüştürücülerin gücü daha ufak tutulmasını sağlar.
-Kompanzasyon sayesinde dağıtma hatlarında kayıplar ve voltaj düşümünü azalmasını sağlar.

KOMPANZASYON SİSTEMİNİN TÜKETİCİYE FAYDALARI NELERDİR?

-Kompanzasyon sayesinde elektrik ve elektronik cihazların bir beslemeye ihtiyaçlarını sağlayan kumanda, kontrol ve koruma öğeleri daha küçük değerlerde seçilir.
– Kompanzasyon sayesinde elektrik ve elektronik devrelerinde çalışan cihazların bir beslemeye ihtiyaçlarını karşılayan transformatör ve tesislerin kapasitesi ile verim daha da yükselir.
– Kompanzasyon sayesinde tesislerde gerilim kayıpları ve düşümünü azaltır.

KOMPANZASYON NEDEN GEREKLİDİR?

Biri aktif bir diğeri de reaktif olarak iki bileşenden oluşan alternatif akım enerjisi aktif güç tüketici tarafından yararlı bir şekilde kullanılırken ölçüt güç ise yararlı olarak kullanılamamaktadır. Reaktif güç faydalı gücün istenmeyen etkileşmelerini engellemek amacıyla kompanzasyon gereklidir.