KAÇAK AKIM ÖLÇÜM VE RAPORLAMASI

Kaçak akım, toprak hattının yüksek direnci ya da topraklama kablosunun başka bir yer ile taması sebebiyle elektrik tesisatından uzaklaştırılamayabilir. Oluşan kaçak, bazen büyük sorunlara neden olabilir. Bu yüzden kaçak akımın ölçülmesi gerekir.

Kaçak akımın ölçülmesinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri de kaçak akım pens ampermetresidir.

Kaçak akımlar ekipmanların normal çalışmasının ve çeşitli tesisatların kesintiye uğramasına sebep olabilir. Kaçak akım ölçer ampermetreleri ile tesisat boyunca ölçümler yaparak kaçak akım kaynaklarının yerleri tespit edilir. Bu sistemin en önemli avantajlarından biri de tesisatın enerjisini kesmeden kaçak akımın yerini tespit etmesidir. Bu durum da tesis ve kullanıcılara normal çalışma sırasında kaçak akım testinin yapılamasına olanak sağlar.