ISITMA OTOMASYONLARI

Günümüzde giderek hassaslaşan ısıtma otomasyonları taleplerini karşılamaya yönelik bina ve konutların üretim ve işletim sürecine etkisi hızla artmaya devam etmektedir. Bina içerisindeki sıcaklığın uygun ısı ve koşullarda tutulmasını sağlayan bu sistemler, aynı zamanda yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

İnternet Üzerinden Kontrolü Sağlanan Isıtma Otomasyonları

Isıtma sistemleri ısıtma otomasyonları uygulamalarının en güzel örneklerinden biridir. Bu çalışmalarda da binalarda kullanılan mevcut ısıtma sistemlerinin otomasyonunu gerçekleştiren kazan dairesi otomasyonu artık günümüzde İnternet üzerinden kontrolünü sağlayan bir modelleri ile de ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bu tür sistemleri kolaylıkla kontrol edebilmek ve sensorlardan dış ortam ile ilgili verileri düzgün bir şekilde alabilmek için elektronik kontrol kartları bulunmaktadır.