İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ELEKTRİK VE MEKANİK EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ

İşyerinde İş ekipmanının çalıştırılmasından, tutunda, taşınması, durdurulması, tamiri ve kullanımı İş Kanunu’na göre iş güvenliğiyle ilgili elektrik ve mekanik eksiklikler giderilmesi ile ilgili gerekli tüm kontrolleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı yetkili iş müfettişler tarafından yapılır. İş kazalarının nedenleri, olarak kabul edilen güvenlik kontrolünün önemi ise iş yerlerindeki güvenlik denetimlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

İş Güvenliğiyle İlgili Elektrik Ve Mekanik Eksiklikler Nasıl Giderilir?

Her yıl ülkemizde iş kazasından bin civarındaki kişinin yaşamını yitirirken iki binden fazla işçinin de sakat kaldığı SGK istatistiklerine göreifade edilmektedir. İş güvenliğiyle ilgili elektrik ve mekanik eksiklikler giderilmesi halinde bu kazalar önlenebilir miydi? İşte bu yazı dizimizde bunu konuşacağız.

Devletin, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik hazırladığı iş kanuna göre devletin birinci derecede sorumluluk görevi İş güvenliğiyle ilgili elektrik ve mekanik eksikliklerin giderilip giderilmediğini denetlemektir.

İş kanunu kapsamında yapılan bu denetimler genel hükümleri kapsamaktadır. İşverenler bu denetim fonksiyonunu yerine getirmesi için iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve bunları uygulanması yetmiyor.Olası İş kazası ve hastalıklarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemlere uyulup uyulmadığını denetlenmesi iş kanunukapsamında zorunlu tutmuştur.