Bina ve Tesislerin Planlı ve Periyodik Bakımı

Günümüzde yaşam şartlarının iyileşmesi ile insan konforunun en süt düzeyde olduğu teknolojik apartmanlar inşa edilmeye başlamıştır. Bu apartmanlarda, teknolojik sistemler sayesinde insan yaşam konforunu yükseltilmiş, kendi enerjisini kendi üreten ve geri dönüşüm sistemleri ile tasarruf yapan binalar yaygınlaşmıştır.

Konfor ve yaşam şartlarının üst seviyeye çıkaran bütün teknolojik sistemler kurulumları yapılıp devreye alındıktan sonra kullanımları ve basit bakımları ile ilgili bina sorumlularına eğitim verilerek sistemlerin kullanımı ve tanıtımı yapılır.

Devreye alınan sistemler olan; klima tesisatları, havalandırma tesisatları, yangın tesisatları, sıhhi tesisatlar, ısıtma – soğutma tesisatları planlı bir şekilde kontrol edilmeli ve periyodik olarak bakıma alınmalıdır.

Teknolojik sistemleri kullanan ve kontrollerinden sorumlu olan kişiler, bütün sistemlerin çalışma sürelerine ve aktif olan sürelerine bağlı olarak bakım tarihlerini belirlemesi ve bakım planlanmasıyapması gerekir. Önceden planlanmış olan bakımlar için ilgili servisler bu tarihlerde gelip sistem bakımı ve bakım sonrası sistem testi yaparak sistemin sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlar.

Bakım tarihleri düzenli olarak belirli aralıklardan sonra olacağından tüm sistemlerin bakımı periyodik olarak önceden planlanan tarihlerde yapılır.
İnsan yaşam konforu için önemli olan sistemler arıza yaptıklarında tüm binayı ve binada yaşayan her bireyi olumsuz etkileyeceğinden sistem kontrolleri zamanında ve düzenli olarak yapılmalı, sistemler ile ilgili sorun ve arızalar en kısa zamanda servislerine bildirilmelidir.

Düzenli bir şekilde periyodik olarak yapılan planlı bakımlar ile sistemler güvenli ve verimli bir şekilde çalışacak ve insanlar için gerekli konforu sağlayacaktır.