ARITMA PANOLARI

ARITMA NEDİR ? ARITMA PANOLARI NE İŞE YARAR?

Mevcut su kaynaklarımızın bir kısmı, içme kullanma suyu ihtiyaçlarımızı karşılamak için çeşitli işlemlerden geçirilmesi işlemine arıtma denir.Arıtma panoları arıtma sistemlerinin birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasını için iyi bir otomasyon sağlar.

ARITMA SİSTEMİ PROGRAMLANMASI

Arıtma tesislerinin rutin bir şekilde çalışmasını sağlayan arıtma panoları ile bütün ekipmanın kontrolü sağlanır. Meydana gelen tüm veri ve doneler kaydedilir ve bu panolar sayesinde takibi sağlanır. Su arıtma panoları programlanırken arıtma sistemleri için gerekli tüm veriler bu panoya aktarılır.

ARITMA PANOLARININ FAYDALARI

-Rezerve çözücü, maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, enerji harcanmadan geçişini sağlar.
-Osmoz işleminin yanı sıra yağmur suyunun döşeme betonuna geçmesini önlemek amacıyla kullanılan membran yıkama yani suda çözünmeyen kum, kil ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtılmasını sağlar.
-Maddesel kirliliği olan deniz suyu, nehir suyu ve kuyu suları membran teknolojisi ile hassas filtrasyonu için imkân sağlar.
-Su arıtımında kendi başına veya osmos öncesinde uygulanan ultrafiltrasyon yani filtreme yolu ile kostik dozajlaşma, yüksek basınç ve aynı anda düşük basınç kontrolü yapılmasını sağlar.